مدیریت صنعتی

آشنایی با سیستم صدور مجوزهای کاری

  • پروانه کار-  Work Permit:

پروانه کار مجوز شروع کار ایمن می باشد و سیستمی است برای کنترل کارهای ارایی در شرایط نامناسب و یا خطرناک.

به عبارت ساده تر پروانه کار برای ایمن سازی محیط کار از خطرات و حوادث می باشد.

عملکرد صحیح این سیستم به همه افرادی که در آن مشارکت دارند بستگی دارد(این سیستم فقط در صورتی می تواند به طور موثر عمل کند که کلیه نفرات در ارتباط با کار مانند مجوز دهندگان،سرپرستان و مجریان کار شرایط سیستم پروانه کار و اقدامات احتیاطی و سایر ضوابطی که در هر یک از مجوزها و چک لیست و فرهست ایمنی قید شده است را رعایت نماید)

  • مسئول محوطه:

فردی است که محوطه عملیاتی در اختیار وی بوده و فرآیند در آن محوطه تحت نظارت وی انجام می شود( معمولا روئسا و مسئولان بهره برداری در سیستم های بهره برداری و دستگاه نظارت و مدیریت پروژه در سیستم های اجرایی محوطه مربوط می باشند)

  • مسئول اجرای کار:

سرپرست و یا ناظر کارکنان رسمی ، پیمانکاران است که مامور انجام کار می باشند و باید در تمام مدت زمان اجرای کار برای نظارت و اشراف در رفتار این کارکنان در محوطه کار حضور داشته باشند.

  • آزمایش کننده گاز قابل اشتعال:

فردی است که با شرایط عملیاتی آشنا بوده و نحوه کار کردن با دستگاه سنجشگاز قابل اشتعال را بداند این فرد معمولا شخص مسئول محوطه و یا یکی از نفرات تحت امر وی می باشد.

  • آزمایش کننده گاز ها و بخارات سمی و میزان اکسیژن:

فردی از کارکنان واحد ایمنی و آتش نشانی و یا شخصی که صلاحیتش توسط واحد ایمنی مورد تایید قرار گرفته و مورد تایید قرار گرفته و دارای مجحوز می باشد که با نحوه کار کردن با دستگاه سنجش گاز آشنا است.

  • شماره ردیف پروانه کار:
READ  پیش بینی اثرات عمده پروژه بر محیط زیست

بر اساس مقررات جدید صدور پروانه های انجا کار،تا اطلاع ثانوی شماره ردیف پروانه های کار به شرح ذیل صادر می گردد:

الف)برای صدور شماره ردیف ایمنی پروانه کار گرم،پرتونگاری و کار برقی مسئول محوطه می بایستی پس از کسب آمادگیهای لازم برای شروع کار در محل انجام کار آماده سازی محوطه و وسایل،تخلیه گاز ضمن تماس با واحد HSE این شماره را دریافت و بر روی پرمیت مربوطه درج نماید.

ب)برای صدور شماره پروانه های کار سرد،ورود به فضاهای بسته و حفاری مسئول مربوطه می بایستی پس از کسب آمادگی های لازم برای شروع کار، آماده سازی محوطه و وسایل،تخلیه گاز و نسبت به شماره بر روی پرمیت مربوطه اقدام نماید. شماره مذکور از دفترچه ای که قبلا بدین منظور تهیه گردیده، برداشت می گردد.

  • محوطه های ممنوعه و محوطه های آزاد:

الف)محوطه های ممنوعه:

کلیه تاسیسات و محوطه هایی که تحت نظارت شرکت است اعم از اینکه با دیوار،فنس و نرده محصور باشند و یا مانند خطوط لوله دارای حریم اختصاصی باشند محوطه های ممنوعه محسوب می شوند.هچ یک از کارکنان نباید در اماکن ممنوعه بدون در دست داشتن پروانه کار که توسط مقامات صلاحیت دار مربوطه تکمیل و امضا شده است اقدام به شروع کار نماید.

ب)محوطه های آزاد:

تمام و یا بخشی از محوطه های ممنوعه است که با توجه به ماهیت این اماکن برخی از کارهای گرم و سرد بطور روزمره توسط کارکنان مخصوص آن محوطه ها اجرا می شود و می توان این کارها را بدون صدور پروانه کار گرم و سرد انجام داد. مانند محوطه های کارگاه های مرکزی،کارگاه های تعمیرات و …چنانچه کارکنانمحوطه های آزاد یا سایر کارکنان بخواهند کار گرمی غیر از کارهای روزمره آن محوطه را انجام دهند باید برای انجام آن پروانه کار گرم کسب نمایند.محوطه های آزاد توسط مدیر هر شرکت با مشورت رئیس HSE آن شرکت تعیین و کتبا اعلام خواهد شد.

READ  پیش بینی اثرات عمده پروژه بر محیط زیست
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

بستن
بستن