دیاگرام های فازی و عملیات حرارتی

۲۰ بهمن ۱۳۹۷

در این آموزش ویدئویی با مبحث دیاگرام های تعادلی آشنا می شوید. هم چنین دیاگرام آهن – کربن و عملیات حرارتی را در ادامه تماشا می کنید.

درس اول – دیاگرام های فازی


درس دوم –  دیاگرام های فازی


درس سوم –  دیاگرام های فازی


درس چهارم –  دیاگرام های فازی


درس پنجم – دیاگرام آهن – کربن


درس ششم – عملیات حرارتی

۰
برچسب ها :
نویسنده مطلب متالورژها اینفو
کارشناس مهندسی مواد | مدرس و پژوهشگر دیجیتال مارکتینگ

بدون دیدگاه