عیوب جوش | پادکست آموزشی آشنایی با عیوب در جوشکاری

۱۴ مرداد ۱۳۹۷

 


عیوب جوش به نواقصی اطلاق می‌شود که کارایی جوش را کاهش می‌دهد.

این عیوب جوش تنوع بسیاری دارند.

مطلبق با انجمن مهندسین مکانیک آمریکا (ASME) علل ایجاد عیوب جوش را می‌توان به شرح ذیل تقسیم‌بندی کرد:

۴۵ درصد ضعف در اجرای پروسه

۳۲ درصد اشتباهات اپراتور

۱۲ درصد استفاده از روش و تکنیک اشتباه

۱۰ درصد قرار دهی نامناسب قطعات در کنار یکدیگر

فهرست عناوین :

  •  روی هم افتادگی های جوش ( Overlap / Roll / Roll over)
  •  بریدگی های کناره جوش( Undercut)
  • پرنشدگی( Underfill/Incomplete filling/Suck back)
  • گرده اضافی، شره جوش، سرریز جوش (Excessive Reinforcement)
  • نفوذ اضافی در ریشه جوش (Excess Penetration)
  • چاله ی انتهایی جوش (Crater /Unfilled Crater)
  •  تخلخل سطحی ( Surface Porosity)
  •  پاشش اضافی/جرقه جوش( Splash- Spatter)
  •  لکه قوس (Arc Strike)
  •  جوش چرک دار/لکه ها ( Flat Spots/Pock Marks)
۰
برچسب ها :
نویسنده مطلب متالورژها اینفو
کارشناس مهندسی مواد | مدرس و پژوهشگر دیجیتال مارکتینگ

بدون دیدگاه